Поддршка за клиенти

Подигање на возило

Ние нудиме таква услуга; сепак, тоа треба да се договори 48 часа пред да се подигне возилото и се наплаќа според нашиот ценовник за дополнителни услуги.

Ги прифаќаме сите кредитни картички: Visa, MasterCard, American Express, Diners.

Забелешка: не прифаќаме припејд или електронски картички, картички за патување, ниту Visa Electron или Maestro.

Плаќате за услугите за изнајмување при подигање на вашето возило.

Авторизација или депозитот е привремена резервација на средства што гарантира плаќање на услугите за изнајмување и можни дополнителни трошоци. Висината на депозитот зависи од категоријата на возилото, периодот на изнајмување и пакетите за осигурување.

 • Губење или кражба на багаж и или лични предмети од возилото

 • Паркинг билети или казни, сообраќајни прекршоци и слично

 • Трошоци поради полнење гориво со погрешен тип на гориво

 • Трошоци за изгубени, украдени или оштетени клучеви од автомобилот

 • Трошоци за изгубени, украдени или оштетени документи за автомобил

 • Трошоци поради невнимание – празна батерија

 • Трошоци поради оштетување на внатрешноста на автомобилот

 • Трошоци за изгубена опрема (резервна гума, комплет за поправка на гуми, полици за бункери, папки за документи, прирачник за возачот)

 • Трошоци поради оштетување на дополнителна опрема

 • Трошоци поради злоупотреба на автомобил

 • Трошоци поради игнорирање на упатството за одржување на автомобилот наведено во сервисната книга на автомобили

 • Трошоци за управување на возилото под дејство на алкохол или дрога

 • Трошоци за вадење автомобили од недостапни области (на пр. вадење од кал поради патување надвор од редовната патна инфраструктура)

 • Трошоци направени со користење на земјени патишта

 • Трошоци направени од трки со автомобили или учество на спортски настани

 • Трошоци поради преоптоварување на автомобилот со луѓе или товар

 • Трошоци за штети предизвикани од лице кое не е наведено во договорот како главен или дополнителен возач

 • Трошоци создадени во случаи кога главниот возач или дополнителниот возач е наведен во договорот за изнајмување нема важечка возачка дозвола или има забрана за управување со моторни возила.

 • Друго: оштетени брисачи на шофершајбната, брави, губење или кражба на надворешни делови од возилото без полициски записник, трошоци за штети настанати со користење на носачи на покривот или багаж на носачите, штета предизвикана од неправилно ракување со багажот и или ставање товар или багаж на покрив, хауба итн., како и трошоци предизвикани од игнорирање на звучните и визуелните предупредувања на возилото.

Не сте обврзани да ги земете нашите пакети за ослободување од штета од судир или осигурување, но во случај на настан кој резултира со оштетување на возилото, ќе ви биде наплатено износот во согласност со штетите дефинирани во документот „Матрица на штети“.

Меѓутоа, ако имате осигурување од друга компанија, преку вашата кредитна картичка или агенција од која сте го резервирале возилото, осигурувањето се применува според категоријата на возилото, бидејќи тоа не е директно осигурување. При враќање на возилото ќе ви доставиме копии од документацијата за настанот што се случил (Алко тест, Европски извештај и полициски записник доколку ја имаме во тој момент).

Со дополнително осигурување; можете да ја намалите вашата лична одговорност во случај на оштетување на возилото. Може да се намали или целосно да се отстрани. Учеството во штета зависи од категоријата на возилото, избраниот пакет и износот на денови за кои возилото се изнајмува. Можете да ја проверите цената на дополнителните пакети за време на процесот на резервација.

 • SCDW (Super Collision Damage Waiver) е дополнително осигурување кое ве ослободува од учество во штета направена на каросеријата на возилото.
 • CDW+ (Collision Damage Waiver Plus) е дополнително осигурување со кое се намалува дел од износот за учество во штети направени на каросеријата на возилото.
 • WUG (Wheels Undercarriage and Glass заштита) е дополнително осигурување кое покрива штети направени на тркалата, подвозјето и стаклата.

Времето за враќање на депозитот на вашата сметка може да трае од 15 дена до 4 недели и зависи од вашата кредитна картичка и банка. CARWIZ rent a car нема пристап до одобрените средства и не може да ги користи без ваше одобрение.

Да, при подигнување треба да биде полна, а исто така треба да се врати полна. Доколку возилото не се врати целосно, разликата ќе му се наплати на клиентот според тековниот ценовник, заедно со посебна такса за полнење гориво.

Ако возилото што е подигнато нема полн резервоар, ќе се наплаќа само разликата од нивото на горивото при подигање и враќање, без дополнителна такса за полнење гориво. При подигање на возилото, проверете го нивото на горивото.

Да, може и во таков случај не треба да го враќате возилото со полн резервоар. Цената на оваа услуга зависи од моменталната цена на горивото и количината на гориво во автомобилот.

Се разбира, дополнителен возач може да биде секое полнолетно лице со важечка возачка дозвола. Ќе се наплати дополнително за останатите возачи според нашиот тековен ценовник.

Како наш клиент, имате слобода да го користите возилото во Северна Македонија, како и во други земји. Меѓутоа, во случај кога планирате да го користите нашето возило надвор од границите на Северна Македонија, се наплаќа посебна такса.

Сите наши клиенти имаат слобода на движење со нивното изнајмување. Меѓутоа, во таков случај се наплаќа посебна такса.

Нашата редовна понуда нема ограничување на поминатата километража. Во случај на специјални понуди, границата на километражата секогаш е јасно наведена.

Контакт

За да се подобри Вашето искуство со пребарување, веб-страната на CARWIZ користи колачиња. Ако останете на оваа веб-страна, ќе сметаме дека се согласувате со нивната употреба.  Повеќе информации »